Статьи

"ВСН 176-78. Інструкція з проектування та будівництва металевих гофрованих водопропускних труб. Доповнення N 1"

 1. Мал. 4а. Многоочковая металева гофрована труба з розташуванням очок в різних рівнях: 1 - очко, встановлене...
 2. Мал. 4б. Металева гофрована труба з жорстким шаром: 1 - труба; 2 - грунт засипки; 3 - жорсткий...
 3. РОЗРАХУНОК ЖОРСТКОГО ШАРУ
 4. T> = P, (1)
 5. Мал. 1. Схема для розрахунку жорсткого шару
 6. а)
 7. б)
 8. Мал. 2. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 1,5 м на автодорозі (навантаження НК-80):...
 9. а)
 10. б)
 11. Мал. 3. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 2 м на автодорозі (навантаження НК-80):...
 12. Мал. 4. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 3 м при = 2,5 мм на автодорозі (навантаження...

затверджено

Минтрансстроя СРСР

13 вересня 1984 N БВ-1517

Термін дії встановлений

з 1 січня 1985 року

до 1 січня 1988 року

Розроблено ЦНДІЗ Минтрансстроя (д-р техн. Наук Н.А. Перетрухіна, кандидати техн. Наук В.П. Каменцев, Г.С. Рояк, П.М. Зелевіч, Б.І. Нечаєв, Л.Н. Шарів, М.Д. Харитина, Г.Я. Волченков; канд. хім. наук Ф.Б. Глазман; інженери Н.А. Сафронова, А.Е. Шукарева, С.В. Осика); Новосибірським філією ЦНДІЗ (СібЦНІІСом) (канд. Техн. Наук А.С. Потапов; інженери М.Г. Раткевіч, Е.Ф. Казначеєва, Ю.П. Куркін, З.М. Палькіна, С.Є. Стунжа) при участю СоюздорНИИ (інж. Ю.В. Пудов).

Внесено ЦНДІЗ.

Підготовлено до затвердження відділом науково-дослідних робіт Головного технічного управління Минтрансстроя.

Узгоджені Державним комітетом СРСР у справах будівництва 24 вересня 1984 N ДП-4694-1, Главтранспроектом, ГУЖДС Уралу і Сибіру, ​​Главзапсібдорстроем і Главстройпромом Минтрансстроя.

Затверджено Міністерством транспортного будівництва 13 вересня 1984 N БВ-1517 <*>.

--------------------------------

<*> Обмеження дії Доповнення N 2 знято.

Доповнення спрямовані на розширення сфери застосування металевих гофрованих труб (МГТ) на автодорогах III і IV категорій в умовах тундри і лісотундри Західного Сибіру і в інших районах Радянського Союзу з аналогічними умовами.

1. Пункт 1.10. Абзац перший доповнити словами:

"При пропуску по автомобільній дорозі транспортних засобів і будівельних машин з розрахунковим навантаженням на вісь понад 100 кН (10 тс) найменшу товщину засипки над трубами призначають, керуючись вказівками п. 5.82".

2. Пункт 2.8 після слів в дужках: "епоксидно-кам'яновугільну емаль" доповнити словами: "та інші епоксидно-кам'яновугільні лакофарбові матеріали".

3. Пункт 3.6 доповнити абзацом такого змісту:

"При перетині автомобільною дорогою видатків з малими ухилами балки в тих випадках, коли очікується, що більша частина опади проявиться в період відсипання насипу, допускається до засипання труби перевищення відміток лотка в середній частині над відміткою його на вході в трубу на величину не більше ніж половина розрахункової опади ".

4. Пункт 4.16 доповнити абзацом такого змісту:

"Многоочковие труби допускається влаштовувати з розташуванням очок в різних рівнях, розміщуючи частину очок (як правило, одне) в рівні русла водотоку, а решта - на позначці вище рівня межових вод (рис. 4а), що покращує експлуатаційні характеристики споруди".

4а), що покращує експлуатаційні характеристики споруди


Мал. 4а. Многоочковая металева гофрована труба з розташуванням очок в різних рівнях: 1 - очко, встановлене на позначці русла водотоку; 2 - окуляри, встановлені над горизонтом меженних вод; 3 - насип; 4 - підстава

5. Розділ 4 після пункту 4.16 доповнити пунктом 4.16а такого змісту:

"4.16а. Для труб, розташованих під насипами, висота яких перевищує гранично допустиму за розрахунком при фактичному модулі деформації грунту засипки, який може бути забезпечений при будівництві труби, слід передбачати влаштування жорсткого шару засипки (з щебеню або гравію, укріплених цементним розчином, цементно грунтові суміші, монолітного або збірного бетону).

Жорсткий шар, що забезпечує збільшення бокового відсічі грунту і обмеження деформацій поперечних перерізів труб, влаштовують тільки в середньої, найбільш навантаженої частини труби в рівні горизонтального діаметра (рис. 4б).

Мал. 4б. Металева гофрована труба з жорстким шаром: 1 - труба; 2 - грунт засипки; 3 - жорсткий шар; D - діаметр труби; B - ширина жорсткого шару поперек труби

Засипку труби вище жорсткого шару допускається виробляти глинистими грунтами, використовуваними для відсипання примикають ділянок насипу.

Розрахунок жорсткого шару наведено в Додатку 20 ".

6. Розділ 4, підрозділ "Особливості конструювання труб на вічній і рухливих грунтах" після пункту 4.19 доповнити пунктом 4.19а такого змісту:

"4.19а. При проектуванні труб, розташованих на вічній грунтах, для труби і прилеглих до нього ділянок насипу рекомендується застосовувати один і той же принцип використання грунтів в якості підстави.

Розрахунки за прогнозом температурного режиму в підставі в зоні теплового впливу труби слід виконувати відповідно до доповнень до Додатку 13, наведеними для умов Західного Сибіру (див. П. 21 Додатків) ".

7. Пункт 4.20 після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту:

"На автомобільних дорогах металеві гофровані труби на вічній грунтах з температурою на глибині 10 м мінус 1 ° C і нижче, які використовуються в якості підстави в мерзлому стані, допускається застосовувати незалежно від категорії просідання грунтів і їх потужності".

8. Пункт 4.22 доповнити текстом такого змісту:

"На автомобільних дорогах металеві гофровані труби, що розташовуються на відтають вічній грунтах, допускається застосовувати за умови, що сумарна величина опади грунтів основи може бути компенсована величиною будівельного підйому.

У необхідних випадках при наявності в основі відтають мерзлих грунтів II - IV категорій просідання для дотримання цього рівня слід розробляти індивідуальні проекти, передбачаючи заміну слабких або просадних при відтаванні грунтів, а також інші заходи щодо зменшення глибини і нерівномірності відтавання. У разі заміни слабких або просадних при відтаванні мерзлих грунтів роботи по відритому котловану та влаштування основи слід виконувати тільки в зимовий час ".

9. Пункт 4.23 після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту:

"На автомобільних дорогах товщину подушки під трубою допускається приймати рівною 0,2D, але не менше 0,4 м".

10. Пункт 4.24 доповнити текстом такого змісту:

"В якості додаткових заходів для створення найбільш холодного режиму в підставі і зменшенні глибини і нерівномірності відтавання слід передбачати покриття нижньої частини укосів насипу (особливо південної експозиції) на висоту, приблизно рівну діаметру труби, шаром або призмою увлажненного торфу товщиною не менше одного метра на довжині чотирьох діаметрів труби в кожну сторону від її осі (для многоочкових труб - від осі крайньої очка); забезпечувати провітрювання труби в зимовий період та інші заходи. в умовах великої сніг озаносімості (у випадках, коли отвір труби повністю заноситься снігом) для забезпечення провітрювання труб необхідно передбачати застосування вентиляційних труб, кінці яких виводяться за межі снігових відкладень, і інших пристроїв, що забезпечують відведення тепла з труби в зимовий час ".

11. Пункт 4.25 доповнити абзацом такого змісту:

"На відтають в період експлуатації мерзлих грунтах підстави осаду труби на виході з умовою безперешкодного відведення води від неї не повинна бути більше допустимої, при якій може бути забезпечене влаштування відвідного русла з ухилом не менше 0,002".

12. Пункт 4.26 доповнити абзацом такого змісту:

"Ширину смуги замінного ґрунту слід призначати відповідно до вказівок п. 4.10. При необхідності заміни в підставі відтають мерзлих грунтів III - IV категорій просідання ширина смуги замінного ґрунту повинна бути не менше величин, зазначених в п. 4.10, і не менше D (n + 2) + l (n - 1), де D - діаметр труби; n - число очок; l - відстань у світлі між окулярами ".

13. Пункт 4.47. У таблиці 5 останню позицію викласти в такій редакції:

----------------- T --- T -------------- T ----------- T- -T ------------- ¬

| Полімерні | Е-1 | Емалі ЕП-1155 | 0,25 - 0,30 | 2 | 0,12 - 0,15 |

| Лакофарбові, | | або ЕП-5116 | | | |

| Пневматична | Е-2 | Грунт ЕКГ | 0,05 | 1 | 0,05 |

| Або безповітряний | | Фарба ЕКК-100 | 0,30 - 0,40 | 2 | 0,15 - 0,20 |

| Розпилення | Е-3 | Мастика ЕКМ | 0,32 - 0,35 | 2 | 0,160 - 0,175 |

L ---------------- + --- + -------------- + ----------- + - - + --------------

14. Пункт 4.47. Таблицю 6 викласти в новій редакції:

Таблиця 6

----------------- T --------------- T ---------------- --------------- ¬

| Загальний показник | Розрахункова | Тип додаткового захисного |

| Ступеня коррозі- | температура в | покриття поверхні (застосовувати |

| Ційної активності | зоні екс- | один із зазначених типів) |

| Грунту і води | тації труби, ° C + --------------- T --------------- +

| <*> | | Внутрішньої | зовнішньої |

+ ---------------- + --------------- + --------------- + --------------- +

| Слабоагресивних | До плюс 45 | - | Б-2; Б-3 |

| | До мінус 20 | | |

| | До плюс 35 | - | Б-1 <**> |

| | До мінус 40 | |

| | Нижче мінус 40 | Е-1; Е-2; Е-3 <***> |

+ ---------------- + --------------- + ---------------- --------------- +

| Середньо | До плюс 45 | БТД-5; ПБТ-4 |

| Агресивна | До мінус 20 | |

| | До плюс 35 | ПБД-6 |

| | До мінус 40 | |

| | Нижче мінус 40 | Е-1; Е-2; Е-3 <***> |

+ ---------------- + --------------- + ---------------- --------------- +

| Сильно-| До мінус 40 | Е-1; Е-2 <***> |

| Агресивна | Нижче мінус 40 | Е-1; Е-2 <***> |

+ ---------------- + --------------- + ---------------- --------------- +

| <*> За загальний показник ступеня агресивності приймають |

| Більший з показників ступеня агресивності грунту і води. |

| <**> Із застосуванням мастики МБР-65, виготовленої |

| Компаундированием мастики МБР-90. |

| <***> Застосування в лотковою частини не допускається. |

L ------------------------------------------------- ----------------

15. Пункт 4.53 доповнити абзацом такого змісту:

"На автомобільних дорогах III - IV категорій труби на водотоках при малій кількості твердих частинок в потоці (до 1% за обсягом і до 2 мм за розміром) і малій швидкості його (до 3 м / с) допускається проектувати без пристрою спеціальних захисних лотків, передбачаючи нанесення на внутрішню поверхню лотковою частини труби полімерних захисних покриттів марки Е-1 ".

16. Розділ 4 після пункту 4.54 доповнити пунктом 4.54а такого змісту:

"4.54а. При застосуванні металевих гофрованих труб на дорогах нижче IV категорії допускається, при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні, укладання труб виробляти на природну підставу без пристрою спеціальних ґрунтових подушок і протифільтраційних екранів, передбачаючи підготовку підстави підсипанням з її плануванням, а також без нанесення додаткових захисних покриттів (або з нанесенням покриттів полегшеної конструкції) і без пристрою літаків. При засипці труби необхідно звертати увагу на якісні е ущільнення грунту поруч з нею. Товщина засипки над трубою повинна бути не менше 0,5 м ".

17. Пункт 5.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Рекомендується створення наскрізних комплексних спеціалізованих бригад, що виконують весь обсяг робіт з будівництва гофрованих труб на ділянці даного тресту або управління з забезпеченням їх необхідними машинами, механізмами, інструментами та приладами. Така бригада, створена в одному з будівельних підрозділів, повинна виконувати роботи на ділянках цього та інших підрозділів, використовуючи вахтовий або інші методи організації будівництва ".

18. Пункт 5.2 доповнити абзацом такого змісту:

"При будівництві труб на вічній грунтах, крім того, слід передбачати виконання робіт зі спорудження труби і насипу біля неї по можливості в кінці зими або навесні, не допускати знищення мохорастітельного покриву; не допускати проїзду транспорту і будівельних машин поза під'їзних доріг; під'їзні дороги до трубах влаштовувати шляхом підсипання грунту товщиною в залежності від навантаження від транспортних і будівельних машин, але не менше 0,5 м; забезпечувати безперешкодне відведення поверхневих вод, не допускати скупчення води вб ізі труби; місцеві зниження заповнювати грунтом згідно з вказівками п. 4.31 ".

19. Розділ 5 після пункту 5.83 доповнити пунктами 5.83а і 5.83б такого змісту:

"5.83а. Для підвищення несучої здатності труби і надійності її роботи рекомендується до засипки надавати її поперечним перерізом овальність з більшою віссю по вертикалі, збільшуючи вертикальний діаметр труби на величину до 3% від номінального і закріплюючи перетин стійками. Створення овальності доцільно проводити за допомогою двох послідовно переставляються домкратів, виконуючи роботи в наступному порядку: в лотку і зведенні труби укладають прогони, раскрепляя їх тимчасовими стійками, на початку і наприкінці одного з ланок на ділянці, де необх одим створити овальність, ставлять домкрати і збільшують вертикальний діаметр до заданої величини, між домкратами встановлюють стійку, потім, послідовно переставляючи домкрати, встановлюють стійки на всій ділянці. Рекомендується робити стійки інвентарними, а для полегшення демонтажу встановлювати їх на клинах. Стійки видаляють після відсипання насипу на проектну висоту.

5.83б. При наявності жорсткого шару роботи по його пристрою слід виконувати в процесі засипки труби в такій послідовності. Покладену на проектних відмітках з урахуванням будівельного підйому трубу засипають пошарово з ущільненням до рівня, розташованого нижче горизонтального діаметра на величину 0,6 - 0,7 товщини жорсткого шару; на поверхні грунту в цьому рівні встановлюють жорсткий шар; завершують звичайним способом засипку труби і зведення насипу до проектних відміток ".

20. Додаток 10.

Пункт 1.1 після слів "(ТУ 6-10-1504-75 Минхимпрома)" доповнити словами:

"І епоксидно-кам'яновугільна мастика ЕКМ (ТУ 1637-84 Минтрансстроя)".

Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Склади грунту ЕКГ, фарби ЕКК-100 і мастики ЕКМ наведені в табл. 1.

Таблиця 1

---------------------------------- T -------------- T --------------- ¬

| Компоненти | ГОСТ або ТУ | Склад, в.ч. |

| | + --- T ------- T --- +

| | | ЕКГ | ЕКК-100 | ЕКМ |

+ --------------------------------- + -------------- + --- + ------- + --- +

| Смола епоксидна Діанова ЕД-16 | ГОСТ 10587-84 | 100 | 100 | 100 |

| Або ЕД-20 | | | | |

| Смола кам'яновугільна | ОСТ 14-62-80 | - | - | 100 |

| Каучук низькомолекулярний | ТУ 38-10316-76 | 10 | 100 | - |

| СКН-10-1А | | | | |

| СКН-18-1А або СКН-26-1А | | - | - | 30 |

| Поліетиленполіамін | ТУ 6-02-594-80 | 10 | 10 | 12 |

| Сурик залізний або пудра | ГОСТ 8135-74 | - | 12,5 | - |

| Алюмінієва | ГОСТ 5494-71 | | | |

| Розчинник: ксилол або суміш | ГОСТ 9410-78 | 50 | 30 | 25 |

| Розчинників | ГОСТ 9880-76 | | | |

| (Ксилол: толуол = 1: 1) | | | | |

L --------------------------------- + -------------- + --- + ------- + ----

Після п. 1.3 додати п. 1.3а:

"1.3а. Мастика ЕКМ повинна виготовлятися в заводських умовах і поставлятися споживачеві у вигляді двох компонентів:

епоксидної смоли з введенням в неї синтетичним каучуком;

кам'яновугільна смола з введенням в неї поліетиленполіамін.

Перед вживанням обидва компонента змішують у співвідношенні 1: 1. Життєздатність мастики ЕКМ після приготування при температурі 18 - 22 ° C зберігається до 4 ч. Перед застосуванням мастики ЕКМ в неї вводиться розчинник для досягнення необхідних технологічних властивостей у кількості до 25% ".

Пункт 1.7 після слів "фарби ЕКК-100" доповнити словами:

"І мастики ЕКМ".

Пункт 2.4 викласти в новій редакції:

"Підготовка поверхні оцинкованих елементів під фарбування повинна складатися в видаленні бруду і жиру з неї перед наданням їй шорсткості. Видалення забруднень повинно проводитися миючими складами або розчинником (уайт-спіритом) за допомогою щіток або протирального матеріалу відповідно до ГОСТ 9402-80.

Потім поверхні надається шорсткість, рівна 40 - 50 мкм.

Не допускається попадання на підготовлену під фарбування поверхню води, масла, корозійно-активних рідин та парів ".

Пункт 2.5 виключити.

Пункт 2.6 викласти в новій редакції:

"2.6. При фарбуванні елементів труб емалі ЕП-5116, ЕП-1155 і мастику ЕКМ слід наносити в два шари. Фарбу ЕКК-100 слід наносити по грунту ЕКГ.

Товщина покриттів приведена в п. 1.3 цих Додатків. Витрата матеріалів покриттів на 1 м2 на 1 шар, кг:

Е-1 (емалі ЕП-1155 або ЕП-5116) ................ 0,30 - 0,35

Е-2 (грунт ЕКГ) ................................ 0,08 - 0,10

(Фарба ЕКК-100) ........................... 0,20 - 0,22

Е-3 (мастика ЕКМ) .............................. 0,35 - 0,45 ".

Пункт 2.9. Останній абзац доповнити словами:

"Нанесення мастики ЕКМ здійснюється за допомогою фарбувального агрегату безповітряного розпилення типу 7000 Н або за допомогою установок УНВС-2К, УНДП-4 або їх наступних модифікацій".

Пункт 3.2 викласти в новій редакції:

"Перед використанням емалей ЕП-5116, ЕП-1155 і мастики ЕКМ перевіряють відповідність показників паспорта заводу - виробника емалей і мастики і технічних вимог по ГОСТ 25366-82, ТУ 6-10-1504-75 і ТУ 1637-84".

21. Додаток 13.

Пункт 1 після слів "районів БАМу" доповнити словами: "та Західного Сибіру".

Пункт 3 перед останнім абзацом доповнити абзацом такого змісту:

"Для Західного Сибіру висота насипу при d = 1 - 2 м H = 3 - 7 м; при d = 2,5 - 3,0 м H = 4 - 7 м".

Пункт 4, підпункт а). формулу " Пункт 4, підпункт а) "Замінити на формулу" "І вказати:" де = 1,1 з урахуванням снігових заметів ".

Пункт 4, підпункт б) доповнити словами: "(для Західного Сибіру не застосовувати)".

Пункт 4 доповнити підпунктом в) такого змісту:

"В) при виконанні пп. 4.19а; 4.22; 5.2 В) при виконанні пп береться за графіками з поправочних коефіцієнтів 0,7 ".

Пункт 5. Найменування програми "ТСЛ-1" замінити на "PQ021".

22. Інструкцію доповнити Додатком 20 такого змісту:

"Додаток 20

РОЗРАХУНОК ЖОРСТКОГО ШАРУ

Розрахунок жорсткого шару слід виконувати за умовою (рис. 1)

T> = P, (1)

де P - горизонтальне зусилля, що передається від бічної стінки труби на жорсткий шар, що визначається за графіками на рис. 2 - 4;

- сума сил тертя по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару - сума сил тертя по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару

, (2) , (2)

де де  - нормальний тиск від ваги грунту засипки відповідно по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару, що визначається за СН 200-62; - нормальний тиск від ваги грунту засипки відповідно по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару, що визначається за СН 200-62;

- коефіцієнт тертя грунту засипки відповідно по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару, який визначається, наприклад, по СН 200-62, п - коефіцієнт тертя грунту засипки відповідно по верхній і нижній поверхнях жорсткого шару, який визначається, наприклад, по СН 200-62, п. 692; при , де - розрахунковий кут внутрішнього тертя грунту засипки, приймають ;

B - ширина жорсткого шару поперек труби.

B - ширина жорсткого шару поперек труби


Мал. 1. Схема для розрахунку жорсткого шару

З формули (1) і (2) випливає

(3) . (3)

Приклад. Проектується труба діаметром 1,5 м з металу товщиною 2,5 мм. Висота насипу H = 8 м. Для засипки труби до рівня жорсткого шару використовується дрібний пісок ( Приклад = 30 °, = 0,577), вище жорсткого шару - супісок ( = 20 °, = 0,364). Середній фактичний модуль деформації грунту засипки, який може бути забезпечений при засипці труби, E = 8 МПа (80 кгс / см2).

За графіком на рис. 2б при H = 8 м і E = 8 МПа знаходимо P = 53 кН / м (53 кгс / см).

а)

а)


б)

б)


Мал. 2. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 1,5 м на автодорозі (навантаження НК-80): а - при = 2 мм; б - при = 2,5 мм; 1 - обмеження висоти насипу по смятию кромок елементів труб зі сталі 15сп; 2 - те ж, зі сталі 09Г2Д

Необхідний пристрій жорсткого шару. Проектуємо його з некондиційних бетонних елементів. За СН 200-62, п. 692 знаходимо Необхідний пристрій жорсткого шару , . Тиск від ваги грунту засипки в рівні горизонтального діаметра труби одно = 0,0018 (800 - 75) 1,2 = 0,157 МПа (1,57 кгс / см2).

беручи беручи  , За формулою (3) знаходимо , За формулою (3) знаходимо

. .

В запас приймаємо B = 1,0 м ".

а)

а)


б)

б)


Мал. 3. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 2 м на автодорозі (навантаження НК-80): а - при = 2 мм; б - при = 2,5 мм; 1 - обмеження висоти насипу по смятию кромок елементів труб зі сталі 15сп; 2 - те ж, зі сталі 09Г2Д

Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 2 м на автодорозі (навантаження НК-80): а - при = 2 мм; б - при = 2,5 мм; 1 - обмеження висоти насипу по смятию кромок елементів труб зі сталі 15сп; 2 - те ж, зі сталі 09Г2Д


Мал. 4. Графіки зусиль в жорсткому шарі для труб діаметром 3 м при = 2,5 мм на автодорозі (навантаження НК-80): 1 - обмеження висоти насипу по смятию кромок елементів труб зі сталі 15сп; 2 - те ж, зі сталі 09Г2Д

Завантажити:
Завантажити:  ВСН 176-78 ВСН 176-78. Інструкція з проектування та будівництва металевих гофрованих водопропускних труб. Доповнення N 1
ВСН 176-78. Інструкція з проектування та будівництва металевих гофрованих водопропускних труб. Доповнення N 1

Новости

Белое домашнее вино
Вопросом, как правильно крутить руль авто, должен быть озабочен каждый начинающий автомобилист. Именно первые уроки, которые получает автомобилист в процессе обучения являются самыми важными, определяющими

Электромонтажные работы
Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько

Объемные расходомеры
Собрав букет нужно его хорошенько оформить. Как красиво упаковать цветы для дорого вам человека покажут специалисты. Завернуть букет в гофрированную бумагу или другой подручный материал сразу преобразит