Статьи

Jak określić objętość pokoju. Jak obliczyć objętość pokoju

  1. Jak obliczyć objętość sześcienną fundamentu
  2. Będziesz potrzebować
  3. Instrukcja

Dla wielu, którzy stoją w obliczu tarcicy, pojawia się pytanie, jak obliczyć kubaturę nieobrobionego i deska krawędziowa pozostaje trudnym zadaniem. W zasadzie jest to łatwe i proste. Poniżej rozważamy podstawowe metody obliczania pojemności sześciennej płyty.

Na lekcjach geometrii często konieczne było obliczanie objętości czegoś. Podobnie jest w przypadku tarcicy obrzynanej. Wystarczy pomnożyć szerokość przez wysokość i długość. Oczywiście nie musisz tego robić na całej paczce tarcicy lub deski. Wystarczy, że policzysz kubaturę jednej deski (drewna), a następnie wystarczy policzyć całkowitą liczbę desek w paczce i kubaturę jednej planszy pomnożoną przez obliczoną liczbę desek. Inna ważna zasada przy obliczaniu kubatury pojedynczej deski, wszystkie wymiary muszą być zredukowane do pojedynczego pomiaru, to znaczy, albo wszystko jest przeliczane na centymetry, milimetry lub metry. Wykonujemy pomiary według następujących parametrów: grubość, szerokość, długość.

Przy obliczaniu kubatury deski nieobrzynanej mierzy się również szerokość, długość i wysokość. Tylko w nieobrzynanych tarcicach niemożliwe jest obliczenie kubatury pojedynczej deski, dlatego tablica musi być ułożona w paczkę, zmierzona i zastosowane różne współczynniki. W celu dokładniejszego obliczenia najlepiej jest złożyć planszę w jednym stosie, a następnie zmierzyć w środku najszersze i najcieńsze deski, a następnie dodać te dwa wskaźniki i podzielić przez dwa. W rezultacie otrzymujemy uśrednioną szerokość. Zmierz długość i wysokość jak zwykle.

Następnie należy pomnożyć grubość stosu dla szerokości i długości i zastosować współczynnik redukcji. Według GOST, dla pół-drewna wynosi 0,5, a dla nieobrzynanej deski 0,63. Jednak bardzo często, aby uprościć obliczenia, producenci tartaków dokonują wysyłki tarcicy o współczynniku 0,7. Kiedy jeden stos jest liczony w ten sposób, konieczne jest przejście do drugiego, trzeciego i tak dalej, dopóki nie zostanie policzona cała tarcica.

Jak obliczyć objętość sześcienną fundamentu

  • kolumnowy
  • taśma
  • płyta

Przy obliczaniu pojemności sześciennej fundamentu kolumnowego należy najpierw obliczyć kubaturę pojedynczej kolumny betonowej. Do tego pomnożona długość przez szerokość. Jeśli używane są kolumny sekcja okrągła , następnie promień kwadratu jest mnożony przez współczynnik „Pi - 3,14”, a wynikowy wynik jest mnożony przez wysokość kolumny. Następnie wynik jest mnożony przez całkowitą liczbę kolumn znajdujących się na terytorium. Będzie to całkowita kubatura fundamentu. W tych przypadkach, gdy kolumny są połączone z rozwiązaniem, należy użyć formuły równoległościanu.

Przy obliczaniu pojemności sześciennej fundamentu typu taśmy najpierw określa się typ przekroju. Gdy jest taki sam, obwód terytorium jest mnożony przez grubość i długość. W przypadku, gdy jest inaczej, wystarczy obliczyć objętości każdej sekcji osobno, w wyniku czego zsumuj wszystkie uzyskane wyniki.

Objętość jest ilościową cechą przestrzeni. Objętość pomieszczenia zależy od jego kształtu i wymiarów liniowych. Pojęcie objętości jest ściśle związane z pojęciem objętości, to znaczy objętością przestrzeni wewnętrznej naczynia, opakowania itp. Przyjęte jednostki miary znajdują się w systemie pomiarowym SI i jego pochodnych metr sześcienny m3, centymetr sześcienny, litr.

Będziesz potrzebować

  • Aby zmierzyć objętość pomieszczenia, potrzebujesz taśmy mierniczej, kartki papieru, kalkulatora, pióra.

Instrukcja

Każdy pokój, taki jak pokój, jest z geometrycznego punktu widzenia prostokątnym równoległościanem. Równoległościan jest trójwymiarowym kształtem, który ma sześć ścian (na przykład pokój: 4 ściany, sufit, podłoga), a każdy z nich jest prostokątem. Wzór na znalezienie objętości prostokątnego równoległościanu: V = abc. Objętość prostokątnego równoległościanu jest równa iloczynowi jego trzech wymiarów. Oprócz tej formuły można zmierzyć objętość pomieszczenia, mnożąc powierzchnię podłogi przez wysokość.

Przejdź więc do obliczania objętości pomieszczenia. Zmierz długość jednej ściany (długa ściana), a następnie zmierz długość drugiej ściany (krótka ściana). Zmierz na podłodze, na poziomie cokołu, Trzymaj taśmę prosto. Teraz zmierzyć wysokość pomieszczenia, w tym celu przejść do jednego z jego rogów i dokładnie zmierzyć wysokość kąta od podłogi do sufitu. Zapisz dane na kartce papieru, aby nie zapomnieć. Teraz przejdź do obliczeń: pomnóż długość długiej ściany przez długość krótkiej ściany, pomnóż wynikowy produkt (liczbę) przez wysokość i uzyskasz pożądany wynik. lokale obliczane są w różnych przypadkach: 1) w przypadku zakupu klimatyzatora, ponieważ klimatyzatory są przeznaczone na określoną objętość pomieszczeń; 2) przy instalacji grzejników w pomieszczeniach, ponieważ liczba sekcji w chłodnicy zależy bezpośrednio od objętości pomieszczenia.

Jeśli masz pokój o nieregularnym kształcie, to znaczy składa się z dużego równoległościanu i małego. W takim przypadku konieczne jest zmierzenie głośności każdego z nich osobno, a następnie dodanie. Jeśli w twoim pokoju znajduje się wnęka (półkolista nisza), to jej objętość należy obliczyć za pomocą wzoru objętości. Objętość każdego cylindra jest równa iloczynowi powierzchni podstawy o wysokości: V =? r2 h gdzie? - ta liczba „pi” jest równa 3,14, r2 to kwadrat promienia cylindra, h to wysokość. Wyobraź sobie swoją wnękę jako część cylindra, oblicz objętość całego cylindra, a następnie zobacz, jaka część tego cylindra zajmuje twoja wnęka, odjąć dodatkową część od całkowitej objętości.

Oszacowanie wielkości pomieszczeń jest często wymagane przy produkcji prac budowlanych i naprawczych. W większości przypadków jest to konieczne do wyjaśnienia ilości materiałów potrzebnych do naprawy, a także do wyboru skutecznego systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Cechy ilościowe opisujące przestrzeń, z reguły wymagają pewnych pomiarów i prostych obliczeń.


Cechy ilościowe opisujące przestrzeń, z reguły wymagają pewnych pomiarów i prostych obliczeń

Instrukcja

Najprostszym przypadkiem jest określenie objętości pomieszczenia o regularnym kształcie prostokątnym lub kwadratowym. Za pomocą taśmy mierniczej w metrach zmierzyć długość i szerokość ścian, a także wysokość pomieszczenia . Najwygodniejszy sposób mierzenia na podłodze wzdłuż listew przypodłogowych. Pomnóż uzyskane liczby, a otrzymasz żądaną objętość.

Jeśli pokój ma nieregularny lub złożony kształt, zadanie staje się nieco bardziej skomplikowane. Podziel obszar pokoju na kilka prostych kształtów (prostokąty, kwadraty, półkola itd.) I oblicz pole każdego z nich po dokonaniu pomiarów. Dodaj wynikowe wartości, sumując obszar. Pomnóż kwotę przez wysokość pomieszczenia . Pomiary powinny być wykonywane w tych samych jednostkach, na przykład w metrach.

Podczas prowadzenia prace budowlane określenie objętości całej struktury określają normy. Tak zwaną objętość budynku naziemnej części budynku z poddaszem można obliczyć, mnożąc powierzchnię przekroju poziomego wzdłuż zewnętrznych konturów na poziomie niższego piętra. Zmierz całkowitą wysokość budynku od poziomu czystej podłogi do szczytu izolacji poddasza. Pomnóż oba.

Jeśli istnieją podłogi o różnych rozmiarach, określ całkowitą objętość pomieszczeń w budynku, sumując objętości wszystkich części. Wielkość jest określana w ten sam sposób, jeśli pokoje mają różne kontury i wzory.

Oddzielnie oblicz objętość werand, wykuszy, przedsionków i innych pomocniczych elementów konstrukcji (z wyjątkiem krytych i otwartych balkonów). Uwzględnij te dane w całkowitej objętości wszystkich budynków.

Dobra rada

Podczas pomiaru promienia wnęki użyj nici z igłą, wbij igłę w wyimaginowany środek cylindra i pociągnij nić do ściany, a następnie zmierz jej długość.

Objętość każdego cylindra jest równa iloczynowi powierzchni podstawy o wysokości: V =?
R2 h gdzie?

Новости

Белое домашнее вино
Вопросом, как правильно крутить руль авто, должен быть озабочен каждый начинающий автомобилист. Именно первые уроки, которые получает автомобилист в процессе обучения являются самыми важными, определяющими

Электромонтажные работы
Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько

Объемные расходомеры
Собрав букет нужно его хорошенько оформить. Как красиво упаковать цветы для дорого вам человека покажут специалисты. Завернуть букет в гофрированную бумагу или другой подручный материал сразу преобразит